ประกาศ
บอร์ดนี้เปิดให้อ่านได้อย่างเดียวแล้วครับ

กรุณาย้ายเบา ๆ ไปยังบอร์ดชั่วคราวกันก่อนครับ

จิ้ม ๆๆ >> forum.banrasdr.com


หลังจากนั้นจะมีประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะครับ


ไม่ต้องสมัครใหม่ครับ


Post Reply 
อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
11-20-2011, 04:09 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 11-20-2011 04:19 PM โดย คนชุดขาว.)
โพสต์ทั้งหมด: #1
อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
.....ผมคิด +เชื่อว่าความแตกแยกที่หยั่งรากลึกระหว่างสีของคนไทยไม่มีทางที่จะกลับมาสมานอยู่ร่วมกันได้อีกแล้ว..ทุกอย่างมันหยั่งรากลึกลงไปมากเกินกว่าจะถอนความรู้สึกให้หันกลับมาปรองดอง อยู่ร่วมกันได้อีกต่อไปได้แล้ว....รอวันที่จะปะทุขึ้นมาอย่างรุนแรงเท่านั้น
...จากที่ผมได้พยายามสอบถาม เสาะหาข้อมูลจากคนสีเหลือง และสีแดงระดับต่างๆ เพื่อต้องการทราบความคิด ความเชื่อ ความต้องการทางด้านสังคม การเมือง การบริหาร การปกครองมานาน ข้อมูลที่ได้..ความคิด ความต้องการทุกอย่างมันไปคนละอย่าง คนละทาง อย่างสุดขั้วกันเลย...ทำให้คิด มองออกว่าพวกสีเหลืองทั้งหลายไม่มีทางที่จะประนีประนอมอยู่ร่วมกันกับคนสีแดงได้อย่างสนิทใจ..คนสีแดงก้ไม่ยอมประนีประนอมอยู่ร่วมกันคนสีเหลืองได้อย่างสนิทใจ...ต่างคนต่างคิด เชื่อ แบ่งแยกกัน เป็นพวก เป็นกลุ่มกันอย่างชัดเจน
......มันแบ่งแยกกันทางความรู้สึก นึกคิดอย่างถาวรไปแล้วจริงๆ
.....ให้รอดูเถอะ เมื่อร่มไม้ใหญ่ล้มครืนลงเมื่อใด เมื่อนั้นจะขาดสิ่งที่เป็นศูนย์รวมของทุกกลุ่ม ทุกสี ทุกอย่างจะปะทุ ไม่มีใครยอมใครแน่นอน ..ถึงครานั้นประเทศไทยจะแบ่งเขต แบ่งแยกเป็น 2 สีอย่างชัดเจนแน่นอน...และอาจจะลุกลามไปจนถึงแบ่งแยกกันไปปกครอง บริหารกันตามความคิด ความเชื่อ ความต้องการของแต่ละกลุ่ม แต่ละสี
.....ผมคิด เชื่อว่าสิ่งเหล่า เหตุการณ์ ความเป็นไปเหล่านี้ทุกคน ทุกสี ทุกระดับชั้น ทุกกลุ่ม ทุกองค์กรรู้กันดี
.....ความผิดพลาด ประการที่ 1 ที่เกิดขึ้นหลักใหญ่คือ ความยึดมั่น ถือมั่นกันระบบ แนวคิดเก่าๆที่ต้องการมีอำนาจครอบงำ ประชาชนให้อยู่ภายใต้อำนาจบารมีของตนเองไปตลอด ..รวมทั้งความไม่รู้ ไม่เท่าทัน การไม่ยอมรับระบบโลกาภิวัฒน์ Globalization ความเป็นไป ความเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลก ที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาละเวลา ตามกระแสข้อมูลข่าวสาร การสื่อสาร การคมนาคม การศึกษา การเมือง เศรษฐกิจ สังคมของโลก....ที่พัฒนาเปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับจากยุคแรกเริ่ม เป็นยุคหิน ยุคเกษตรกรรม ยุคอุตสาหกรรม จนมาถึงยุค IT ในปัจจุบัน..ที่ทำให้ประชาชนทุกกลุ่มหมู่เหล่าพัฒนาความคิด ความต้องการ ทั้งการเมือง การบริหาร การปกครอง เศรษฐกิจ วิถีชีวิต คุณภาพชีวิต รวมถึงความต้องการสิทธิ เสรีภาพ ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และโอกาส ที่จะทำให้ตนเอง ครอบครัว ญาติ พี่น้อง สังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น.....
....ดังนั้นประชาชนที่ไหนพบ เห็น รู้ถึงระบบ กระบวนการ วิการ วิถีทางใหม่ๆในสากลโลก ในประเทศที่เจริญแล้วจึงอยากได้วิธีชีวิต โอกาสที่จะสร้างคุณภาพชีวิตที่พัฒนาดีขึ้นแบบเขาบ้าง..แต่ผู้มีอำนาจกลับไม่ยินยอมให้เป็นแบบนั้น มันจึงเกิดการดิ้นรน ขัดขืนขึ้นกลุ่มในประชาชน
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 04:11 PM
โพสต์ทั้งหมด: #2
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
.....ความผิดพลาดประการที่ 2 คือการไม่ยอมรับ ไม่ยึดถือ ไม่ปฎิบัติตามกฎ กติกา ข้อตกลงที่ทำร่วมกัน ที่เรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญ ที่บัญญัติให้ทุกกลุ่ม หมู่เหล่า เชื้อชาติ ศาสนา ซึ่งมีความแตกต่างกันทั้ง ความคิด ความเชื่อ วิถีชีวิต ความต้องการทางการบริหาร การเมือง การปกครอง ได้ยึดถือ ปฎิบัติ ตัดสิน แพ้ชนะกันทางการบริหาร การเมือง การปกครองด้วยการโหวตลงคะแนนเสียง กลุ่มไหน ฝ่ายไดได้คะแนนมากก็เป็นฝ่ายชนะเป็นรัฐบาลบริหาร ปกครองประเทศ กลุ่มที่แพ้ก็ต้องยอมรับ เป็นฝ่ายค้าน รอเวลา 4 ปีก็มาต่อสู้กันด้วยการดหวตคะแนนกันใหม่ ไม่ออกมาคัดค้าน ขัดขวาง ต่อต้าน..ข้อตกลงกฎหมายรัฐธรรมนูญ ทำออกมาเพื่อตัดสิน ยุติ การต่อสู้กันทางการบริหาร การเมือง การปกครอง ไม่ให้เกิดความขัดแย้ง ทะเราะวิวาท จนลุกลามไปเป็นการลุกขึ้นมาจับอาวุธ ต่อสู้ทำลายล้าง เข่นฆ่ากัน เพื่อต้องการอำนาจทางการเมือง การปกครอง...
....และในกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นให้สิทธิ เสรีภาพ ศักดิศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันทุกคน ทุกผู้ ทุกนามที่มีสัญชาติไทย..ไม่มีลดหลั่นตามฐานะมั่งมี- ยากจน การศึกษาสูง-ต่ำ มีตำแหน่ง ยศถาบันดาศักดิ์หรือไพล่ ชนบทบ้านนอก ต่างจังหวัดหรือในเมืองหลวง
....กฎหมายรัฐธรรมนูญให้ความสำคัญของการลงคะแนนโหวตเเพื่อตัดสิน แพ้ชนะเป็นหลัก..
.. ดังนั้นคะแนนเสียงส่วนใหญ่จึงเป็นความถูกต้อง ชอบธรรมตามรัฐธรรมนูญ จะมาอ้างเป็นอื่นไม่ได้..
....การเลือกตั้ง ลงคะแนน...ไม่ใช่ประชาธิปไตยทั้งหมด....แต่มันเป็นเครื่องมือ เป็นกระบวนการ เป็นวิถีทางประชาธิปไตย ที่ได้รับการยอมรับจากสากลโลกแล้ว ว่าเป็นแนวทางที่ประชาชนจะได้แสดงออกซึ่งการมีสิทธิ เสรีภาพ ตามรัฐธรรมนูญ ตามที่เขาต้องการ ตามที่เขาคิดว่าดีที่สุด ถูกต้องที่สุดแล้วสำหรับเขา...
.....ความผิดพลาดประการที่ 3 คือการใช้กฎหมายมาเป็นเครื่องมือทำลายกัน..ที่เรียกว่าตุลาการภิวัฒน์ถือเป็นความโง่เขลาเบาปัญญาของตุลาการไทยมาก ไม่ว่าจะทำเพราะอะไรหรือรับคำสั่งจากใครก้ตาม เพราะสถาบัน+ กระบวนการยุติธรรมควรเป็นที่พึ่งสุดท้ายที่จะใช้มาเป็นอาวุธแก้ปัญหาความขัดแย้งของทุกคน หมู่ กลุ่ม เหล่า ดังนั้นต้องคงไว้ซึ่งความสถิต ยุติธรรม ความศักดิ์สิทธิ์ ให้เกิดความเชื่อถือ เชื่อมั่น ยึดถืออย่างยิ่งยวด...แต่กลับมาถูกตุลาการกลุ่มหนึ่งนำกฎหมาย กระบวนการยุติธรรมมาเป็นอาวุธทำลายล้างทางการเมือง..มีการใช้กระบวนการยุติธรรม อย่างเอนเอียง ไม่เที่ยงธรรม เข้าข้าง ยกเว้น ลดหย่อนกับฝ่ายหนึ่ง แต่กลับบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เข้มงวด รุนแรง เอาเป็นเอาตายกับอีกฝ่ายหนึ่ง....
....ประการหนึ่งตุลาการไทยโง่เขลามากที่คิดว่าคนไทยจะยอมรับทุกอย่างที่ตนตัดสินออกมา เพราะคาดไม่ถึงว่าประชาชนทั่วไป แม้จะไม่ใช่นักกฎหมายจะรู้ ศึกษา ค้นคว้า เข้าถึงหลักของกฎหมาย ตัวบทกฎหมายต่างๆได้ง่ายๆด้วย Internet เพียงพิมพ์ข้อความ ฐานความผิด มาตรากฎหมายต่างๆ หรือกฎหมายรัฐธรรมนูญ ฯลฯ ใน Google ทุกอย่างก็จะปรากฏให้อ่าน รับรู้ ไม่ต้องพึ่งพิงนักกฎหมาย และค้นหนังสือกฎหมาย การอ่าน เหมือนก่อน..ดังนั้นประชาชนจึงรู้+เข้าใจหลักกฎหมาย ข้อบังคับตามกฎหมาย ทำให้รู้ว่าสิ่งที่ตุลาการดำเนินการ +ตัดสินออกมานั้นผิดปรกติ ขัดหลักกฎหมาย ไม่ถูกต้องแบบไหน อย่างไร จึงมีการต่อต้าน ไม่ยอมรับการตัดสินต่างๆจากตุลาการไทย......ไม่เท่านั้นหลังจากนั้นนายชาญชัย และนายจรัลก็ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น รมต. ยุติธรรม และปลัดกระทรวง เป็นการตอบแทนกันทางการเมืองกันชัดๆ...... ดังนั้น ตุลาการไทยจึงเสียสุนัข หมดความเชื่อถือ เชื่อมั่นทั้งในสายตาคนไทย และต่างประเทศทั่วโลก ..( ก็ฝากไปถึงนายจรัล นายชาญชัยด้วย )
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 04:11 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 11-20-2011 04:27 PM โดย คนชุดขาว.)
โพสต์ทั้งหมด: #3
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
.......ความผิดพลาดประการที่ 4 คือการสั่งการ บงการใช้อำนาจเผด็จการ ใช้กำลังทหารออกมาทำการรัฐประหาร ล้มล้างรัฐบาลที่มาจากการลงคะแนนเสียงสนับสนุนจนชนะการเลือกตั้งใหญ่ทั่วประเทศ ตามกระบวนการ ระบอบประชาธิปไตย อย่างท่วมท้น ถล่มทลาย เพราะคิดต้องการใช้อำนาจเผด็จการ รัฐประหาร มากำจัดกลุ่มบุคคลทางการเมืองที่ประชาชนเลือกมา ที่มีความคิดแตกต่างจากกลุ่มของตนโดยการออกกฎหมายโดยคำสั่งคณะปฎิวัติ มาดำเนินการ และมีการใช้อำนาจคณะปฎิวัติ แต่งตั้งบุคลลที่มีความคิดเป็นปฎิปักษ์ต่อกันมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ เอาผืดอีกฝ่ายหนึ่ง ..เพราะคิดว่าประชาชนจะหยุดเงียบ ยอมรับ เพราะเกรงกลัวคณะปฎิวัติ รัฐประหาร..แต่การกลับตรงข้าม ประชาชนกลับไม่เกรงกลัว ซ้ำลุกฮือมาต่อต้านทุกรูปแบบ และถูกนานาประเทศ ทั่วโลกบีบบังคับ จนต้องยอมให้มีการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยอีกครั้งหนึ่ง
...ความผิดพลาดประกาณที่ 5 คือการไม่ศึกษา วิเคราะห์ ด้วยเหตุ และผล ของสาเหต มูลเหตุ ปัจจัย บริบท ของสิ่งที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มมาจนถึงปัจจุบัน ในความแตกแยก ขัดแย้ง วุ่นวานที่ต่อเนื่องยาวนานมากว่า 6 ปีแล้ว ด้วยข้อมูลที่แท้จริง ถูกต้อง..เพื่อให้ได้องค์ความรู้ ข้อมูลใหม่ๆที่ถูกต้อง เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับเปลี่ยนกระบวนการ วิธีการ แนวทาง การคิด การวางแผน แก้ไขปัญหา ให้เกิดความปรองดอง สงบสุขกันต่อไปในอนาคต...การกลับไม่เป็นแบบนั้นผู้มีอำนาจยังยึดติดอยู่จุดเดิม แบบเก่า ความคิด ความเชื่อแบบเก่าๆ ใช้กระบวนการวิถีทางในการดำเนินการกับกลุ่มคนที่ประชาชนลงคะแนนเลือกตั้งจนชนะอย่างท่วมท้นแบบเก่าๆ ..คือใช้พรรคการเมืองที่ตนเองสนับสนุนมา โจมตีกันในสภา.... ใช้นักวิชาการ สื่อ องค์กรต่างๆ มาโจมตีออกสื่อทุกแขนง ... ต่อมาก็ใช้พันธมิตร มาก่อม็อบ สร้างมวลชนมาประท้วง.... ต่อไปก็จะใช้กระบวนการทางกฎหมาย ยุติธรรม ตุลาการมาเป็นเครื่องมือล้มล้างฝ่ายตรงข้าม .... และที่สุดก็จะใช้เผด็จการทหารออกมาปฎิวัติ ยึดอำนาจ เข่นฆ่าประชาชนคนเสื้อแดงอีก....
...วนเวียนกันอยู่อย่างนี้ ..คิดกันได้แค่นี้ ต่อไปภายหน้ากลุ่มเสื้อแดงที่ทนมานาน ทนจนสุดทนแล้วก็คงจะหมดความอดทน ลุกฮือขึ้นจนพัฒนาไปจนเกิดกลายเป็นสงครามปฎิวัติโดยประชาชน เหมือนในตะวันออกกลางเข้าสักวัน
....อย่าลืมว่าคนเสื้อแดงเขาผ่านความเป็นความตาย ถูกทหารล้อมยิงด้วยอาวุธปืนนานาชนิด แม้แต่สไนเปอร์จนตายโดยมือเปล่า ไม่มีอาวุธ ไปมากมายกันมาหลายครั้ง จนกลายเป็นพวกคนเดนตาย ไม่รู้สึกกลัว ไม่รู้ร้อน รู้หนาว ชินชา กับกระสุนปืนและความตายกันไปนานแล้ว..ถ้าเขาเกิดฮึดสู้ ไปหาอาวุธมาติดทั้งแผ่นดิน... ทหารทั้งประเทศจะเอาเขาอยู่หรือ จะปกป้องผู้มีอำนาจได้หรือ
...คิดกันให้ดี คิดกันใหม่ ทำใหม่กันเถิดยังไม่สายเกินไปนัก....
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 04:53 PM
โพสต์ทั้งหมด: #4
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
BlushConfused...THING WANT TO HAPPEN....IT HAPPEN...... by NATURE+MANKIND....SO LET IT HAPPEN...IdeaIdea
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 05:44 PM
โพสต์ทั้งหมด: #5
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
ต้นไม้ใหญ่ล้ม อำมาตย์ก็พังนะสิ

ทุกวันนี้ที่อำมาตย์อยู่ได้ เพราะต้นไม้จะแผ่ปกคลุมได้อยู่

พธม ยังไม่เกรงกลัวใคร ก็เพราะต้นไม้ใหญ่เป็นเกราะกำบังให้

ทหารยังเกรงกลัว ก็เพราะกลัวแต่ต้นไม้ใหญ่เท่านั้น

และที่สำคัญ หากต้นไม้ใหญ่ล้มแล้ว ต้นประชาธิปไตยจะเติบโตขึ้นมาแทนอย่างแน่นอน

โลกเรานี้ หมดยุคการปกครองระบอบเก่าๆกันแล้ว

ดู ตูนิเซีย ลิเบีย อียิปต์ เป็นตัวอย่างได้

ยุคก่อน ทั่วโลกก็มีการเลิกทาสกันหลายๆวิธี โชคดีที่ประเทศไทยมีการเลิกทาสแบบประนีประนอม

หวังว่าทาสการเมืองครั้งนี้ คงไม่ต้องใช้วิธีแบบตูนิเซีย ลิเบีย อียิปต์ นะฮ้า

คลิปก่อนนอน สอนให้รู้จักรากของการเมืองไทย ทำไมมันยุ่งเหยิงอย่างนี้นะฮ้า
http://www.youtube.com/watch?v=TMI9ZoWxZj8
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 06:25 PM
โพสต์ทั้งหมด: #6
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
เห็นด้วยกับนางฟ้านะ ต้นไม้ใหญ่ล้มนกกาก็แตกฮือ ตอนนั้นก็รอเก็บกวาดให้เกลี้ยงๆ มีลูกเน่าๆแตกกิ่ง ก็ต้องพยายามตัดตอนไว้ อย่าให้โตมาก Big Grin ....

DeStInYํ oF YoUr OwN

รูปหล่อ กล้ามใหญ่ เร้าใจสุดๆ Big Grin
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-21-2011, 09:25 AM
โพสต์ทั้งหมด: #7
RE: อำมาตย์ไม่ยอมคิดใหม่ทำใหม่วนเวียนแต่กระบวรการเก่าๆ.ฤาต้องถึงการปฎิวัติประชาชนหรือไร
ปัญหาประเทศไทย คือมีคนจำนวนหนึ่ง ซึ่งมีไม่มากแต่เสียงดัง มีอำนาจและรวย
ไม่อยากเสียสิ่งที่เคยมี เคยได้ เคยได้เปรียบ ไม่อยากเปลี่ยนแปลง
พยายามยื้อ ฝืน ถ่วงเวลา ทุกวิธี ไม่สนแม้ใครจะต้องเจ็บ ต้องตาย ต้องเสียหาย
ขอเขาอยู่ได้เหมือนเดิมก็พอ

แก้ไม่ได้หรอก เพราะพวกเขาไม่เคยเจ็บ ไม่เคยตาย ไม่เคยต้องมาเสียหายมากๆ
ยกเว้น คนเหล่านี้จะถูก กระแส ปฎิวัติของประชาชน พัดพาหายไปบางส่วน
ส่วนที่เหลือก็จะเข้าใจและรีบปรับตัวได้

ประเทศก็จะสงบและรุ่งเรืองกว่าเดิม

Yoyo-89
รวมพลังปกป้อง ประชาธิปไตย ต่อต้านรัฐประหาร ทรราช เผด็จการ โจรปล้นแผ่นดิน

อย่าให้พวกฆ่าประชาชนมีโอกาสกลับมามีอำนาจอีก
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
Post Reply 


ไปยังกระดาน:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)