ประกาศ
บอร์ดนี้เปิดให้อ่านได้อย่างเดียวแล้วครับ

กรุณาย้ายเบา ๆ ไปยังบอร์ดชั่วคราวกันก่อนครับ

จิ้ม ๆๆ >> forum.banrasdr.com


หลังจากนั้นจะมีประกาศให้ทราบเป็นระยะ ๆ นะครับ


ไม่ต้องสมัครใหม่ครับ


Post Reply 
ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
01-22-2011, 12:49 AM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01-22-2011 12:56 AM โดย มหาชำร่วย.)
โพสต์ทั้งหมด: #1
ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
.
ก่อนอื่นผมขอออกตัวก่อนนะครับว่าผมไม่ใช่เซียนหุ้น ที่พอจะทราบอยู่บ้าง
ก็เป็นแบบงู ๆ ปลา ๆ ขาดตกอะไรไปก็ขออภัยไว้ล่วงหน้าละครับ

ก่อนอื่นเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าการที่เราจะเข้าไปซื้อ-ข่ยหุ้นนั้น เราจำเป็น
จะต้องทำธุรกรรมพวกนี้ผ่านผู้ที่ได้รับอนุญาตจากตลาดหลักทรัพย์เท่านั่น เราจะ
กำเงินเดินเข้าไปขอซื้อหุ้นหรือบอกขายหุ้นกับใครโดยตรงไม่ได้ พวกที่ได้รับ
อนุญาตเหล่านี้ก็คือบริษัทหลักทรัพย์หรือนายหน้าต่าง ๆ ที่เราเรียกว่าโบรคเกอร์
นั่นแหละครับ

การจะซื้อ-ขายหุ้นผ่านโบรคเกอร์พวกนี้ เราจะต้องสมัครเป็นสมาชิกของเขาเสียก่อน
ส่วนระเบียบต่าง ๆ นั้นก็มักจะเหมือน ๆ กัน จะผิดกันบ้างก็เป็นเรื่องของข้อเสนอ
พิเศษเล็ก ๆ น้อย ๆ เกี่ยวกับดอกเบี้ย หรือ ค่าธรรมเนียม เป็นต้น

เวลาเราจะสมัครเป็นสมาชิกกับพวกโบรคเกอร์นี้ เขาจะมีบริการให้เราเลือกใช้อยู่
2 ประเภทใหญ่ ๆ ครับ คือ

วิธีที่ 1. ประเภทหักบัญชีเงินฝากธนาคารอัตโนมัติ หรือ ระบบ ATS ( Automatic
Transfer System) ซึ่งลูกค้าที่ต้องการเปิดบัญชีประเภทนี้ ไม่ต้องวางเงินประกัน
ก่อนเปิดทำการซื้อขายครับ แต่เขาจะทำคล้าย ๆ กับเวลาเราไปขอสินเชื่อกับแบ๊งค์
คือมีการตรวจสอบหลักฐานต่าง ๆ รวมทั้งประวัติการเดินบัญชีเงินฝากของเรา โดย
จะได้รับการ พิจารณาวงเงินตามหลักเกณฑ์ที่เขากำหนด เอกสารที่ใช้ก็จะมี

สำเนาบัตรประชาชน
สำเนาทะเบียนบ้าน
สำเนาสมุดคู่ฝากธนาคาร หรือ Statement ย้อนหลัง 6 เดือน
สำเนาหน้าแรกของสมุดคู่ฝากบัญชีธนาคาร ที่ใช้ตัดบัญชี ATS

เมื่อเรามีคำสั่งซื้อหรือขายผ่านไปยังเขา เงินค่าซื้อ-ขายหุ้นก็จะถูกหักหรือถูกนำเข้า
ในบัญชีธนาคารที่เราแจ้งกับเขาไว้

วิธีที่ 2. ประเภทบัญชีวางเงินล่วงหน้า หรือ Cash Account Balance

อันนี้เราจำเป็นจะต้องวางเงินไว้กับบริษัทโบรคเกอร์ ขั้นต่ำ 50,000 บาท ซึ่งเงินที่วาง
ไว้กับเขานั้น เขาจะคิดดอกเบี้ยเงินฝากให้ตามประกาศของเขา เมื่อเราสั่งซื้อหุ้นและ
ซื้อได้สำเร็จ เราก็จะต้องโอนเงินค่าหุ้นเข้าบัญชีของเขาเพื่อชำระเป็นค่าหุ้นภายใน
เวลาที่เขากำหนด เมื่อเราสั่งขาย เขาก็จะจ่ายเงินค่าหุ้นกลับมาให้เราตามวิธีและ
ระยะเวลาที่ตกลงกัน ซึ่งมีหลักเกณฑ์ชำระค่าหุ้นอยู่ 2 แบบ คือ

1.ชำระเป็นเงินสด หรือ Cash Account
เขากำหนดกันว่าจะต้องชำระราคาค่าซื้อขายและการส่งมอบหลักทรัพย์ในวันทำการ
วันที่ 3 ถัดจากวันที่ซื้อขาย หรือเรียกกันว่า Trade + 3 หรือ T+3

2.แบบมาร์จิ้นเครดิตบาลานซ์ หรือ Margin Account-Credit Balance
ลูกค้าจะซื้อ-ขายหลักทรัพย์โดยชำระค่าหุ้นด้วยบัญชีประเภทนี้ได้จะต้องเปิดบัญชี
เงินสดมาระยะหนึ่งก่อนแล้ว จึงจะขออนุมัติเปิดบัญชีมาร์จิ้นได้ ซึ่งบัญชีประเภทนี้
ก็คือการซื้อ-ขายโดยใช้เครดิตที่ได้รับอนุมัติจากโบรคเกอร์นั่นเอง เราจะต้องวาง
หลักทรัพย์เพื่อเป็นการค้ำประกันตามอัตราที่เขากำหนด และไม่ใช่ว่าจะใช้บัญชี
ประเภทนี้ซื้อ-ขายได้ทุกหลักทรัพย์นะครับ ส่วนใหญ่ที่ใช้บัญชีนี้ซื้อ-ขายกันก็จะ
เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET 50

คราวนี้มาถึงวิธีการสั่งซื้อ-สั่งขาย ซึ่งก็มักจะทำกัน 2 วิธีคือ

1.ซื้อขายหลักทรัพย์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
วิธีนี้เราจะส่งคำสั่งซื้อขายหุ้นด้วยตนเองผ่านเข้ามาไประบบของบริษัทโบรคเกอร์
ซึ่งเชื่อมตรงไปยังระบบของตลาดหลักทรัพย์ฯ

2.อีกวิธีหนึ่งซึ่งเก่าแก่และคลาสสิคก็คือ การซื้อขายผ่านเจ้าหน้าที่ หรือ Traditional

ในระบบนี้เราจะส่งคำสั่งซื้อ-ขายให้พนักงานของโบรคเกอร์เป็นผู้ป้อนคำสั่งซื้อ-ขายเข้าสู่
ระบบแทนเรา ซึ่งปกติแล้วเราจะใช้วิธีสั่งทางโทรศัพท์ หรือไม่ก็ใช้วิธีไปนั่งกินกาแฟ
สั่งซื้อ-ขายด้วยตัวเองเลยที่ห้องค้าก็ได้

ค่าธรรมเนียมที่โบรคเกอร์เขาคิดจากเรา มักจะคิดในอัตราขั้นบันไดตามนี้ครับ

[ภาพ: k01qs.jpg]


ค่าภาษีที่ต้องชำระจากเงินได้จากการซื้อ-ขายหุ้น ว่าตามนี้ครับ

[ภาพ: taxset.jpg]


… ขอให้โชคดีทุกท่านนะครับ ... Big Grin

************************************************

[ภาพ: npc2.gif]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 04:00 AM
โพสต์ทั้งหมด: #2
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบคุณครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 07:21 AM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01-22-2011 07:23 AM โดย โฟโต้แมน.)
โพสต์ทั้งหมด: #3
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ผมมองเห็นว่าหลายต่อหลายคนที่รู้จักเค้าเล่นเป็น"การพนัน"มากกว่านะครับ

เห็นเดี๋ยวได้เดี๋ยวเสีย เดี๋ยวหมดตัวบ้างBig Grin
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 07:29 AM
โพสต์ทั้งหมด: #4
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบคุณท่านมหาฯมากค่ะ ไม่เคยเล่นหุ้นค่ะ แต่ก้อสนใจ
รบกวนถามเพิ่มค่ะ
1 ทำไมต้องมี SET 50 SET100
2 การลงทุนเริ่มต้น ควรลงทุนในหุ้นตัวไหนหรือหุ้นแบบไหนคะท่านSmileSmile
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 08:44 AM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01-22-2011 08:56 AM โดย ใต้ฝุ่น.)
โพสต์ทั้งหมด: #5
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
(01-22-2011 07:29 AM)นกคูด เขียน:  ขอบคุณท่านมหาฯมากค่ะ ไม่เคยเล่นหุ้นค่ะ แต่ก้อสนใจ
รบกวนถามเพิ่มค่ะ
1 ทำไมต้องมี SET 50 SET100
2 การลงทุนเริ่มต้น ควรลงทุนในหุ้นตัวไหนหรือหุ้นแบบไหนคะท่านSmileSmile

Set 100 คือ ดัชนีตัวหนึ่งที่ตลาดหลักทรัพย์ เลือกหุ้น 100 ตัวในจำนวนหุ้นทั้งหมดในตลาด ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างมาก หรือที่เรียกว่า สภาพคล่องมากและจะมีการเปลี่ยนแปลงทุก 6 เดือน ซึ่งทางตลาดหลักทรัพย์จะเป็นผู้พิจารณาว่าหุ้นตัวนั้นจะอยู่ใน set 100 หรือถูกถอดออกตามหลักการพิจารณาตามกฏเกณฑ์ของตลาด ซึ่งทางตลาดจะต้องพิจารณาให้เข้ากับเหตุการณ์ณ.ปัจจุบัน ( ในกรณีที่ถูกออก ก็เกือบเหมือนว่าหุ้นตัวนั้นมีปัญหารึว่าไม่ดี เลยถูกออก .....พูดให้เข้าใจนะว่าถ้าของดีต้องถูกเลือก).... ตลาดหลักทรัพย์เรา จะมีทั้ง SET 100 และ SET50 จะมีการพิจารณาคล้ายๆกัน

SET 50 นั้นก็จะเอ้างอิงกับ การเล่น TFEX ซึง ใช้คำนวณเฉพาะหุ้น 50 ตัว ที่ตลาดเป็นผู้เลือก

TFEX คือ ตลาดซื้อชายอนุพันธ์ล่วงหน้าของไทย ที่ซื้อขาย SET 50 future ในขณะนี้

ส่วนหุ้นตัวที่น่าเล่น ผมก็ตอบเลยว่า หุ้นตัวที่เล่นแล้วไม่ขาดทุนครับ 555+Tongue

ผลตอบแทนของหุ้นแต่ละตัวไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับความเสี่ยง คล้ายๆกะหวย
3ตัวตรง เสี่ยงกว่า 3 ตัวโต๊ด
แต่ 3 ตัวตรงถ้าถูกก็ให้ผลตอบแทนที่มากกว่า 3 ตัวโต๊ดครับ อิอิอิ

[ภาพ: zonebanner.jpg]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 09:50 AM
โพสต์ทั้งหมด: #6
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบคุณครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 11:31 AM
โพสต์ทั้งหมด: #7
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ถามต่อค่ะ ถ้าจะชำระหุ้นแบบมาร์จิ้นเครดิตบาลานซ์ หรือ Margin Account-Credit Balance
เพราะเสียค่านายหน้าน้อย ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเท่าไหร่อ่ะคะ
ขอบคุณค่ะSmileSmile
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 12:32 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 01-22-2011 12:33 PM โดย ใต้ฝุ่น.)
โพสต์ทั้งหมด: #8
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
บัญชี margin เป็น คือการให้กู้ยืมเงินเพื่อซื้อหลักทรัพย์ ซึ่งเราต้องนำเงินสดหรือหลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันการชำระหนี้กับโบรกเกอร์ก่อนซื้อหลักทรัพย์ ตามสัดส่วนที่โบรกเกอร์กำหนด เช่น หากกำหนดสัดส่วนที่ 50% ของวงเงินกู้ นั่นก็คือ ในการซื้อหุ้น 100 บาท เราออกเงินตัวเอง 50 บาท ใช้เงินโบรกเกอร์ อีก 50 บาท โดยโบรกเกอร์จะคำนวณมูลค่าหลักประกันทุกวัน หากมูลค่าหลักประกันลดลงถึงระดับหนึ่ง อาจถูกเรียกให้นำมาวางเพิ่มเพื่อรักษาสถานภาพทางบัญชีไว้ แต่หากเราไม่สามารถเพิ่มหลักประกันได้ ก็อาจถูกบังคับขายหลักประกันหรือ force sale ได้ ซึ่งการซื้อขาย ในบัญชีmargin นั้น เราสามารถซื้อขายได้เฉพาะหุ้นที่โบรกเกอร์กำหนดให้ซื้อขายผ่านบัญชี margin ได้เท่านั้น ซึ่งบัญชี margin นี้ โบรกเกอร์จะเปิดให้สำหรับผู้ลงทุนที่มีความสามารถในการลงทุนและชำระเงินดีพอควร จึงยอมปล่อยวงเงินกู้ให้

http://www.settrade.com/brokerpage/IPO/S...ember.html

[ภาพ: zonebanner.jpg]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 01:24 PM
โพสต์ทั้งหมด: #9
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
หุ้นนี่มันเหมือนกับการขายสินค้าล่วงหน้าหรือเปล่าครับ แบบว่าบริษัท A จะขายสินค้าล็อตแรกของปี ขายหุ้นเดือนมกราคม ราคาหุ้นละ 1 บาท มูลค่าจริงเมื่อไปถึงเดือน มีนาคมซึ่งเป็นไตรมาสแรกของปี จะเพิ่มมากหรือน้อยกว่านั้นแต่ไม่น้อยกว่าหนึ่งบาทแน่ๆ แล้วก็ปล่อยให้คนเก็งกำไรออกมาทำการซื้อขายกันเองหรือเปล่าครับ
พอไตรมาสสองก็ออกมาขายใหม่ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเป็นหุ้นเก็งกำไรระยะสั้น

ส่วนหุ้นที่ถือกันยาวๆก็เป็นหุ้นที่รอเงินปันผลสิ้นปีหรือเปล่าครับ...

"เรามันระดับปัญญาชน เราก็ต้องชนกับมันด้วยปัญญา"
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 02:39 PM
โพสต์ทั้งหมด: #10
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เอาแค่ที่พอรู้นะครับ(รู้ไม่ค่อยมาก)

เปรียบเทียบ หุ้นระยะสั้น คล้ายๆกับการที่เราซื้อไข่ วันนี้ที่ราคาฟองละ 1.50 บาทหลังจากนั้นพอราคาไข่ขึ้นไป 2.50 บาทต่อฟองเราก็เอาไข่ที่เรามีมาขาย ในราคา 2.00 บาทครับเพื่อได้กำไร .50 บาทต่อฟอง ถามว่าทำไมไม่ขาย 2.50 บาทตามร้านไข่ ก็ตอบว่าเพราะเราไม่ใช่ร้านไข่ ถ้าขาย 2.50 บาท ก็จะไม่มีคนซื้อเพราะเค้าไปซื้อร้านไข่ดีกว่า Tongue

เปรียบเทียบ หุ้นระยะยาว ก็เหมือนซื้อร้านหนังสือ se-ed ละครับ เคยเห็น se-ed สาขาไหนเจ๊งป่าวครับ ผมไม่เคยนะ มีแต่โตขึ้น ขยายสาขามากขึ้น แล้วรายได้ก็โตเรื่อยๆด้วยราคาหุ้นน่าจะขึ้นไปได้ในระยะยาว เมื่อซื้อเก็บไว้เราก็จะได้ดอกเบี้ยปันผลปลายปี หลังจากรับดอกเบี้ยแล้วก็ดูราคาที่มันเพิ่มมูลค่าขึ้น เราก็สามาที่จะเลือกจะเก็บไว้ต่อ หรือ ปล่อยขายทำกำไรไป Big Grin

เค้าว่ากันว่า เซียนหุ้นเล่นยาว แมงเม่าเล่นสั้น อิอิอิTongue

[ภาพ: zonebanner.jpg]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 06:30 PM
โพสต์ทั้งหมด: #11
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบพระคุณท่านมหาฯ ด้วยครับ..
(แอบมาขอรู้่ด้วยคน)
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 06:40 PM
โพสต์ทั้งหมด: #12
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบคุณท่านมหา และท่านใต้ฝุ่น ที่ให้ความรู้ครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-22-2011, 08:39 PM
โพสต์ทั้งหมด: #13
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
หุ้นขึ้นหรือลงเนี้ยปกติเขาดูกันที่อะไรบ้างครับ ขอพอเป็นหลักให้ยึดได้ก็พอนะครับ อย่างเช่น บริษัทคูโบต้าพอถึงหน้าทำนาราคาหุ้นจะขึ้นแต่พอหมดหน้านาราคาหุ้นก็จะตก แบบนี้รึเปล่าครับ

"เรามันระดับปัญญาชน เราก็ต้องชนกับมันด้วยปัญญา"
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-24-2011, 08:17 AM
โพสต์ทั้งหมด: #14
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอบพระคุณคุณใต้ฝุ่นมากครับ HeartSmile

************************************************

[ภาพ: npc2.gif]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-24-2011, 11:56 AM
โพสต์ทั้งหมด: #15
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ต้องขออภัย ท่านมหา ด้วยนะครับ ที่ผมมาถือวิสาสะ ตอบแทนไป BlushHeartHeart

[ภาพ: zonebanner.jpg]
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
01-24-2011, 04:03 PM
โพสต์ทั้งหมด: #16
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ต้องขออภัยท่านมหาอีกคนด้วยครับ....ใครขอร่วมออกความเห็นด้วย
หลังจากถูกภรรยากล่าวหาว่าชีวิตผมของประสบความหายนะ เนื่องจากการเล่นหุ้นมา
ผมจึงได้หยุดใคร่ครวญไตร่ตรองเรื่องของหุ้น ซึ่งก็ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างดังนี้

1. หุ้นเป็นแหล่งรวมของการเปลี่ยนแปลง ธรรมชาติของหุ้นมีขึ้น แล้วก็มีลง ตามจิตวิทยาและเงื่อนไขกลไกทางการตลาด
ไม่มีใครรู้จริงๆว่าหุ้นจะขึ้นเมื่อไหร่ , สูงแค่ไหน , นานเท่าใด และก็ไม่มีใครรู้จริงๆว่าหุ้นจะลงเมื่อไหร่ , ลงแค่ไหน , นานเท่าใด
ทุกคนได้แต่เพียงคาดเดาด้วย ทฤษฎี,สถิติ,และหลักวิเคราะห์ต่างๆ ซึ่งแตกต่างกันไปตามพื้นฐานความรู้ของแต่ละบุคล
ไม่มีใครรู้ว่าวันที่หุ้นขึ้นจะขึ้นไปต่ออีกไหม ขึ้นต่ออีกเท่าไหร่ เส้นกราฟที่ปรากฏเป็นเพียงข้อมูลของอดีตเท่านั้น ไม่ได้มีผลชี้ชัดถึง ณ. เวลาปัจจุบัน

2. หุ้นเปรียบเสมือนกระแสคลื่นในทะเล มีความแปรปรวนตลอดเวลา มีน้ำขึ้น-มีน้ำลง , มีไหลแรง - มีไหลค่อย, มีคลื่นใหญ่ - มีคลื่นเล็ก, มีช่วงพายุ และมีช่วงลมสงบน้ำทะเลเรียบ
ถ้าจะล่องเรือไปในทะเลก็ต้องรู้สภาพธรรมชาติของคลื่นให้ดีพอ เวลาช่วงลมแรง ลูกคลื่นใหญ่ ก็ไม่ควรสวนกระแสตัดมุดช่วงคลื่น เรืออาจจะจมได้
ทางทีดีจะอยู่รอดปลอดภัยคือทำตัวให้กลมกลืนกับช่วงคลื่น การเล่นหุ้นก็เหมือนกัน ก็ต้องมองให้ออกถึงกระแสหุ้น ณ เวลานั้นๆ

3. หุ้นเป็นการลงทุนที่มีความเสี่ยง ฉะนั้นถ้าลงทุนซื้อหุ้นก็เหมือนเราเอาเงินเข้าไปร่วมลงทุนในกิจการของบริษัทนั้นๆ ถ้าไม่อยากขาดทุนเราต้องรู้จักบริษัทนั้นให้ดีพอ
ควรต้องรู้ทุกสิ่งในตัวของหุ้นตัวนั้น เช่นต้องรู้ว่าบริษัทนั้นประกอบกิจการประเภทอะไร, อยู่กลุ่มไหนและเป็นลำดับที่เท่าไหร่ของกลุ่มอุตสาหกรรมนั้น,ธุรกิจให้กลุ่มนั้นมีการแข่งขันรุนแรงเพียงใด
ใครถือหุ้นใหญ่,มีเงินทุนมากพอหรือไม่,ใครเป็นผู้บริหาร,แนวคิดและความสามารถของผู้บริหารเป็นอย่างไร,ผลประกอบการในอดีตดีไหม,งบการเงินเป็นอย่างไร,
เหตุการณ์ในปัจจุบันและอนาคต มีผลกระทบอย่างไรต่อการทำธุรกิจ และอื่นๆอีกมากมาย

4.ต้องรู้ว่าหุ้นตัวไหนใครลงทุน ประเภทหุ้นคงแบ่งออกคร่าวๆ 3
-กลุ่มยักษ์ใหญ่ที่มีเงินลงทุนสูง สถานะภาพมั่นคง เป็นบริษัทชั้นนำของตลาด มีผลประกอบการดี มีการจ่ายเงินปันผลตลอด
หุ้นกลุ่มนี้ผู้ลงทุนส่วนมักเป็นสถาบันการเงิน หรือไม่ก็หน่วยลงทุนต่างๆ ทั้งในและนอกประเทศ
หุ้นกุล่มนี้มักจะขึ้นหรือลงใกล้เคียง หรือตามดัชนีตลาดหุ้น มักไม่ค่อยหรือหวา เวลาขึ้นมักจะขึ้นช้าๆ แต่เวลาลงจะลงเร็ว
แต่ด้วยมีความแข็งแกร่งในตัวเอง เวลาขึ้นมักจะขึ้นเป็นผู้นำตลาด
โอกาสที่ใครจะมาปั่นราคาหุ้น ทำได้ยาก เพราะมูลค่าทางการตลาดสูง ถ้าคิดจะมาปั่นต้องใช้เงินมหาศาลเป็นหมื่นๆล้าน ถึงจะมีผลกระทบด้านราคา
ผู้ลงทุนส่วนใหญ่มักลงทุนระยะยาว หู้นกุล่มนี้ซื้อง่ายขายคล่อง

-กลุ่มหวังเงินปันผล มักเป็นบริษัทที่มีเงินลงทุนพอประมาณ สถานะภาพแข็งแก่รงพอประมาณ ถึงขั้นดี มีผลประกอบการดี จ่ายเงินปันผลดีมาโดยตลอด
เนื่องจากหุ้นกลุ่มบางตัวมีลักษณะเด่นเฉพาะตัว จึงมักสวนกระแสดัชนีตลาดหุ้น เวลาดัชนีหุ้นลง ไม่ยอมลง แต่เวลาดัชนีหุ้นขึ้นกลับอยู่เฉยๆ
ปัจจัยหลักขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ และงบการเงินของแต่ละบริษัท
หุ้นกลุ่มนี้โอกาสถูกปั่นมีน้อย แต่ก็ไม่ใช่ไม่มีเสียเลย อาจโดยปั่นเนื่องจากหุ้นบางตัวมีมูลค่าทางการตลาดไม่สูงมากนัก
และบางทีอาจมีกลุ่มผู้บริหารบริษัทปกปิดข้อมูลทางการเงินบางอย่าง และใช้ข้อมูลภายในบางอย่าง รวมทั้งสื่อบางสื่อปั่นกระแส เพื่อหวังผลประโยชน์ของคนในกลุ่ม
หุ้นกลุ่มนี้บางตัวมีสภาพคล่องในการซื้อขาย แต่บางตัวก็ซื้อยาก-ขายยาก ต้องเลือกให้ดี ให้ถูกกับลักษณะส่วนตัวของผู้เล่น มักเป็นหุ้นลงทุนระยะกลาง - ระยะยาว

-หุ้นเน่า เป็นหุ้นทีมีเงินลงทุนน้อย สถานะภาพของบริษัทค่อนข้างย่ำแย่ ฐานะการเงินไม่ค่อยดี มักขาดสภาพคล่อง หรือถูกคลอบงำกิจการ
ผลประกอบการกระท่อนกระแท่น งดจ่ายเงินปันผลเป็นระยะเวลานานปลายปีติดต่อกัน
หู้นกลุ่มนี้เป็นที่หมายปองของนักปั่นหุ้น เพราะมีมูลค่าทางการตลาดน้อย ใช้เงินไม่มากก็สามารถกำหนดทิศทางของราคาหุ้นได้แล้ว
ผู้ลงทุนหุ้นกลุ่มนี้มีความเสี่ยงสูง เป็นหุ้นที่มีกองไฟไว้ดักแมงเม่า ซึ่งเป็นอาหารอันโอชะของคนบางกลุ่ม
หุ้นเน่ากลุ่มนี้แหละที่ทำให้คนหลายคน ต้องน้ำตาตกมานักต่อนัก และก็ทำให้หลายคนยิ้มแย้มยินดีปรีดา

ถ้าจะถามว่าเราจะเข้าไปสัมผัสหุ้นกลุ่มนี้ได้ไหม ตอบได้ทันทีว่าย่อมได้ ถ้ารู้จริงแล้วทำเป็น เห็นผลกำไรแน่นอน
ยกตัวอย่างบางคนเมื่อรู้ว่าวงไฮโลบางวงใช้ลูกของ(ลูกเต๋าแม่เหล็ก หรืออื่นๆ) คนนั้นมักไม่กล้าเข้าเป็นเล่น
แต่ถ้าไม่กลัว และพอมีความรู้ ลองค้นหาไตรตรองให้รู้ชัดว่า เขาโกงด้วยวิธีอย่างไร เราก็เขาไปเล่นตามน้ำไม่สวนกระแสใคร หยิบเงินมาได้อย่าลุ่มหลงแล้วก็ออกมา เรื่องง่ายๆก้จบ แต่จริงๆอาจไม่ง่ายก็ได้

วันนี้ขอกลับบ้านพักผ่อนก่อน วันหน้าถ้ามีโอกาสจะมาขออธิบายสิ่งเล็กๆน้อยๆจากประสบการณ์ให้ฟังอีก อาจถูกบ้าง อาจผิดบ้าง ไม่ว่ากันนะ

หมายเหตุ...ที่ต้องให้ใช้ตัวหนังสือสีแดง เพราะคุณแม่ขอร้องงงงงง
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
02-13-2011, 08:47 PM
โพสต์ทั้งหมด: #17
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ช่วงนี้ ระวังกันตัวหน่อยนะครับ หุ้นกำลัง ขาลงSmileSmileSmile

ผมล้างปอดไว้แล้ว

คนดี ตายไว Angel คนจัญไร อายุยืน Cool
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
04-11-2011, 12:52 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 04-11-2011 09:33 PM โดย กล่องไม้.)
โพสต์ทั้งหมด: #18
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เสมือนหุ้น พึงลงทุน ให้เงินงอก
บอกข้อห้าม หลายกฎ กำหนดไว้
โลภก็อย่า กู้ก็อย่าอย่า ชะล่าใจ
บังคับจิต มีวินัย อาจได้เงิน

คิดเล่นหุ้น คุณเอ๋ย เคยรู้ไหม
เหมือนเลี้ยงปลา เอาไว้ มองผิวเผิน
ชอบปลาไหน ชนิดใด โตไว-เพลิน
ไม่มากเกิน ให้รู้คิด พิจารณา

ใจร้อน-เย็น เลี้ยงเล่น? ปลาเล็ก-ใหญ่
ต้องรู้ใจ ตนได้ แล้วเร่งหา
หมั่นเพียรรู้ ดูวิธี มีอุตส่าห์
อาจลองหา มาเลี้ยงไว้ ในกระชัง

บ้างชอบ ปลาตัวเล็ก หรือลูกอ่อน
อนุบาลไว้ก่อน กลัวพลาดพลั้ง
ลงทุนน้อย ปลาเล็กๆ ไม่กี่ตังค์
แต่อาจนั่ง ช้ำใจ โรคภัยมา

แต่หากมี หยูกยา รักษาได้
อาหารมี จัดไป โตไวหนา
จากตัวน้อย โตใหญ่ มหึมา
ส่วนต่างของราคา จะชื่นใจ

บ้างชอบปลา ตัวใหญ่ ไม่อยากเสี่ยง
เลยอยากเลี่ยง โรคภัย กลัวไม่ใหว
ยอมจ่ายเยอะ เลือกหา ปลาที่ใช่
เขาเลี้ยงไว้ อย่างดี ไม่รีรอ

เข้าต่อรอง ยอมจ่าย หลายตังค์หน่อย
ไม่มีใคร ยอมปล่อย คอยแย่งขอ-
ให้ราคา สูงกว่า ถ้าไม่รอ
มาเลี้ยงต่อ ให้ดี มีกำไร

เศรษฐกิจ ไม่ดี อย่ารี่เลี้ยง
จะสุ่มเสี่ยง ค่าอาหาร พาลไม่ไหว
ค่าหยูกยา แพงกว่า ท่ากำไร
ถ้ามีอยู่ อาจปล่อยไป ก่อนขาดทุน

หากไม่มี ให้จับตา เตรียมหาเพิ่ม
รอลงทุน ต่อเติม เสริมกระสุน
เร่งศึกษา ปลาที่ชอบ เร่งกอบตุน
เรียนรู้รอ ไว้ลุ้น ได้ของดี

ที่ต้องทำ จำไว้ ใจต้องแกร่ง
ลงทุนแบ่ง เงินไว้ อย่าให้หนี
ศึกษาการ เลี้ยงปลา ถูกวิธี
อีกอย่ามี ใจเขว เหล่ปลาใคร

บ้างแลเห็น ปลาคนอื่น ช่างสวยนัก
ตัวใหญ่ตัก เต็มกระชอน ช้อนไม่ไหว
ไอ้ของเรา ดูซินั่น ฉันเหนื่อยใจ
ต้องรีบปล่อย ขายออกไป ไม่ได้การ

ไปขอซื้อ เพื่อนต่อ เอ้า!ก็ได้
พอเลี้ยงไว้ กลับซูบ ขาดอาหาร
ไอ้ปลาเรา ที่ปล่อยไป แต่เมื่อวาน
กลับว่ายน้ำ สำราญ จะราญใจ

สติยังสตังค์ครบ พบจริงอยู่
เร่งไฝ่รู้ สู้อุตส่าห์ คงพาไหว
ไม่ถนัดเลี้ยงปลา อย่าพาไป
หรือเฉียดใกล้ กระชังปลาอาจพาจน


ขออนุญาต เจ้าของกระทู้ ท่านมหาชำร่วยนะครับเข้ามา ฝากกลอนเล่นๆSmile
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
04-29-2011, 07:39 PM
โพสต์ทั้งหมด: #19
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เค้าคุยกันหลายที่นะคะ ที่นี่ก็มี http://www.stock2morrow.com/index.php
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
05-26-2011, 05:18 AM
โพสต์ทั้งหมด: #20
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ขอมารับทราบความรู้
เคยได้ยิย อ,ธีรภัทร บอกมีเงินแค่หลักแสนไปฝากินดอกดีกว่าจิงป่าวครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
06-05-2011, 11:11 AM
โพสต์ทั้งหมด: #21
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
(05-26-2011 05:18 AM)คมคิด เขียน:  ขอมารับทราบความรู้
เคยได้ยิย อ,ธีรภัทร บอกมีเงินแค่หลักแสนไปฝากินดอกดีกว่าจิงป่าวครับ

เรื่องฝากกินดอกนี่คงหมายถึงธนาคาร จะดีกว่าหรือไม่ ไม่ขึ้นกับ จำนวนครับ
แต่มีหลายปัจจัย ความพร้อมสำคัญกว่าครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 11:48 AM
โพสต์ทั้งหมด: #22
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
ด้วยความสัตย์กระทู้น้ผมเห็นว่าน่าสนใจมาตั้งแต่ต้น แต่พิจารณาแล้วตัวเองไม่เหมาะสมจะเข้ามาเสวนาเพราะ ประการแรก คิดว่าตัวเองมีเงินไม่มากพอจะมาเล่นหุ้น ประการที่สองเป็นคนมีกิเลส ขืนไปเล่นและพอมีกำไรจะหักห้ามใจตัวเองไม่ได้ ประการที่สาม เป็นคนคอยห้ามคอยเตือนไม่ให้แม่บ้านเล่นหวย ถ้ามาเล่นหุ้นคงไม่มีใครห้ามใครได้
สรุปง่ายๆคือตนเองไม่เหมาะจะเผยอมาเล่นหุ้นด้วยเหตุผลที่อ้างๆมานัีนแหละ ถ้าถามโดยส่วนตัวนะ ผมคิดว่าคนลงทุนเรื่องหุ้นจะเป็นคนมีเหตุมีผล รอบคอบละครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 01:10 PM
โพสต์ทั้งหมด: #23
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เข้ามาเสริมด้วยคน กระทู้นิ่งมานานแล้ว ประกอบกับเจ้าของกระทู้เงียบหายไป
ผมเองก็งูๆปลาๆอยู่ในวงการกับเขาเหมือนกัน แบบเงียบๆ แอบๆ ไม่มากมายอะไร
อาศัยเป็นรายได้เสริมจากการฝากเงินเพราะตอนนี้ดอกเบี้ยเงินฝากถูกมาก การเก็บ
เงินไว้เฉยๆก็ไม่ดี ค่าของมันจะลดลงเรื่อยตามอัตราเงินเฟ้อ การชงทุนของคนแก่
จึงต้องบริหารเพื่อลดความเสี่ยง ผมชอบใจทฤษฎีไข่สามตระกล้าหรืออะไรทำนองนี้

อคติ หมายถึง ความประพฤติลำเอียงด้วยเหตุ 4 ประการ
-เพราะรัก -เพราะชัง -เพราะหลง -เพราะเกรงกลัวภัย
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-20-2011, 01:31 PM
โพสต์ทั้งหมด: #24
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เรียน ท่านผู้เฒ่า2492 ครับ
ก็เห็นดีด้วยที่ท่านมีเงินเก็บ ผมเองมันเสียตรงไม่ได้คิดไว้ก่อนว่าควรจะเก็บ พอมาคิดตอนนี้มันเลยไม่ค่อยมีอะไรจะเก็บ บอกตรงๆผมประเภทคิดแต่อยากจะได้เงินก้อนใหญ่ๆเพราะถ้าขืนค่อยๆเก็บ มันก็สายไปเสียแล้ว ตอนนี้ได้แต่เก็บอย่างอื่นไปพลางๆ
มันก้จริองของเขานะ ท่านผู้เฒ่า ทีมีคำกล่าวที่ว่า คนจนเล่นหวย คนรวยเล่นหุ้น สิ่งที่คนสองกลุ่มมีความคล้ายกันก็คือ มีความหวัง มันก็ถูกนะ คนเราเกิดมาไม่มีความหวังจะเกิดมาทำไม นี่ขนาดพวกแอนตี้ทักษิณพยายามแล้วพยายามอีกในการกีดกันทักษิณ ผมเองและคนอืีกนับหลายล้านคนก็ยังหวังว่าวันหนึ่งพวกเราจะเอาท่านกลับมาให้ได้ แต่ก็ขอบอกนะครับ เราหวังอย่างนี้คงจะง่ายกว่าหวังถูกหวยละครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-21-2011, 10:49 AM
โพสต์ทั้งหมด: #25
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เรื่องเงินเก็บคงไม่ถือมีมากมายอะไร มันก็ขึ้นกับว่าจะเอาไปเทียบกับใคร
ตามธรรมดาของข้าราชการบำนาญครับเกษียณออกมามีเงินได้มานิดหน่อย
เงินบำนาญรายเดือนสำหรับผมก็พอกินไปวันๆ ของท่านน่าจะมีบำนาญ
เหมือนกันเพราะ ส.ส.เขามีวิธีคิดบำนาญให้ อย่างนายชวนนี่ น่าจะบำนาญ
สูงไม่เบา ส่วนเรื่องทักษิณ ผมว่าอยู่แบบนี้ก็ดีแล้ว อีกไม่นานผมว่า 10 ปี
เป็นอย่างมากก็กลับเข้าประเทศได้ ถ้าอยากมีชีวิตแบบไทยก็ไปอยู่ลาว อยู่
เขมร หรือพม่าแถวๆชายแดนก็ได้ ไม่แตกต่าง ผมหมายถึงว่าถ้าปล่อยวาง
กับชีวิตได้แล้ว ปัจจุบันอยู่ที่ไหนประเทศผมว่าคล้ายๆกัน

อคติ หมายถึง ความประพฤติลำเอียงด้วยเหตุ 4 ประการ
-เพราะรัก -เพราะชัง -เพราะหลง -เพราะเกรงกลัวภัย
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
11-21-2011, 01:29 PM (ข้อความนี้แก้ไขครั้งสุดท้ายเมื่อ: 11-21-2011 02:03 PM โดย alisco20.)
โพสต์ทั้งหมด: #26
RE: ซื้อขายหุ้น ... เริ่มอย่างไร (ยกมาจากห้องราชดำเนินครับ)
เรียน ท่านผู้เฒ่า 2492
ขอพูดจากใจนะครับ ถ้าผมเว้นได้จะเว้นไม่กล่าวถึงชีวิตตอนเป็นนักการเมืองเพราะมันเจ็บปวดและพลิกผันชีิวิตผมชนิดวินาศสันตะโรจริงๆครับ เรื่องบำนาญนักการเมืองนี่ก็เห็นมีแต่ข่าวจนป่านนี้ก็ยังถกกันไม่เสร็จ เตือนมาก็ดีผมจะโทร.ไปติดตามถามดูที่สภาฯ
เรื่องการเล่นหุ้นนี่ผมว่ามันไม่ค่อยถูกที่ใช้คำว่า "เล่น" เหมือนๆกับใช้คำว่า " เล่นการเมือง" ทั้งสองอย่างนี่มันเล่นๆกันได้ที่ไหนนะครับ เล่นๆมันได้มันเสียเลย อย่างการเมืองนี่ขนาดไม่ได้เล่นๆนะ คนเล่นการมืองมีบั้นปลายชีวิตอยู่ที่เป็นเศรษฐึ เป็นยาจก หรือเข้าคุกไปเลย อย่างท่านทักษิณของเรา ดันไปคิดแบบความคิดคนสมัยเก่า รวยแล้วต้องมาช่วยชาติเพื่อเป็นเกียรติวงษ์ตระกูล ที่ไหนได้ท่านลืมมองจริงๆว่าพวกมาเล่นการเมืองสมัยนี้เขาไม่คิดหรอกจะมาช่วยประัเทศ ดังนั้นจึงเหลือพวกที่มาเล่นการเมืองที่เป็นพวกสิ้นคิดสิ้นสินทรัพย์ คือกะมาเล่นการเมืองและมาหาเอาเงินในสภา จริงๆท่านทักษิณมีทรัพย์สินเป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ถ้าจะยอมโยนเศษเงินไปให้พวกนักการเมืองหิวเงิน และัพวกหากินกับการคอยตบทรัพย์นักการเมืองมันก็ไม่น่ามีปัญหา อย่างว่าแหละท่านผู้เฒ่า ผมว่านะท่านทักาษิณมีเงินก็เป็นเงินที่หามาจากน้ำพักน้ำแรง ดังนั้นการจะต้องจ่ายเงินแบบโดนรีดโดนไถท่านจึงไม่ยอม
สำหรับการเล่นหุ้นของท่านผู้เฒ่า ถูกแล้วครับ เล่นแบบตะกร้าเงิน คือไม่เสี่ยงเกินไปได้ช้าก็ไมใ่เสียหายได้ช้าแต่ได้แน่ย่อมดีกว่านะครับ อีกอย่างหนึ่งที่ผมจะเล่นหุ้นแบบท่านไม่ได้เพราะ พอลงเงินซื้อหุ้นไปแล้ว จิตใจมันคงว้าวุ่น ตรูไ้ด้เงินมาแล้วจะแอบเอาไปใช้ที่ไหนดี หรือพอหุ้นตกใจผมคงจะตกไปอยู่ตาตุ่ม สรุปคือควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้น่ะครับ
แหมนานๆจะพบกับท่านสมาชิกบ้านราษฎร์ที่พอมีเวลาคุยกันแบบสบายๆ คุยๆกับคนหนุ่มคนสาวก็ดีอยู่นะเพราะฝึกให้เราว่องไว ขืนชักช้าไปโต้ตอบกระทู้กับพวกเขา กว่าจะเขียนตอบปรากฏว่าเขาไปขึ้นกระทู้ใหม่แล้ว อีกประการหนึ่งการที่ขีดเขียนกระทุ้มากๆและเปิดเผยประวัติตัวเองมากๆมันทำให้ผมจะไปโพสท์กระืทู้การเมืองที่ไหนก็ลำบาก พอมีการโต้ตอบกันฝ่ายตรงข้ามเล่นจะเอาสถาบันเรามาเกี่ยว เล่นเอาบอร์ดที่เราเป็นสมาชิกมาด่า เอาอาชีพเรามาดูหมิ่น อึดอัดมากครับ คือผมก็ไม่ถึงขนาดจะปล่อยวางละ ใครมาด่ามาโจมตีเราของก็ขึ้นน่ะครับ
ค้นหาข้อความทั้งหมดของสมาชิกนี้
ตอบกลับโดยการอ้างอิงข้อความนี้
Post Reply 


ไปยังกระดาน:


User(s) browsing this thread: 1 Guest(s)