บ้านราษฎร์
แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - Printable Version

+- บ้านราษฎร์ (http://board.banrasdr.com)
+-- Forum: สนทนา (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ราชดำเนิน (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ (/showthread.php?tid=40640)แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - หล่อจริงอะไรจริง - 12-03-2011 09:24 AM

แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์

ทฤษฎีทุนและมูลค่าส่วนเกินของคาร์ล มาร์กซ์(คริสตศักราช 1818-1883)
ในระยะ 30 ปีแรกของศตวรรษที่ 19 โลกตะวันตกยอมรับหลักเศรษฐศาสตร์ของสำนักคลาสสิคอย่าง เต็มที่รัฐบาลไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเศรษฐกิจเลย พร้อมกับความสำเร็จของการปฎิวัติอุตสาหกรรมและการขยายตัวของการค้าได้เกิด สภาพการที่หน้าสะลดใจขึ้น คือ พวกกรรมกรมีความเป็นอยู่อย่างแร้นแค้นหาได้รับประโยชน์จากความเจริญทางการ ค้าและอุตสาหกรรมไม่ ชีวิตกรรมกรในโรงงานในระยะต้นแห่งศตวรรษที่ 19 เป็นชีวิตที่ยากจนมากมีการใช้แรงงานนานชั่วโมง และเสี่ยงอันตรายพร้อมกันนี้ค่าจ้างแรงงานก็ต่ำ และเริ่มเกิดความสงสัยในทฤษฎีของ เศรษฐศาสตร์ของสำนักคลาสสิก ภายใต้สภาพการเช่นนี้ในช่วงต้นศตวรรษที่ 19 ได้เกิดความคิดของนักสังคมนิยมยูโตเปีย ที่พยายามเสนอแนวทางในการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ให้ความสำคัญกับชนชั้นผู้ใช้ แรงงาน เช่น โรเบิร์ต โอเว่น ซิสมอดิ แซต์ ซีมอง โอเว่น ฟูริเอ และบลังค์ ต่อมาในช่วยกลางศตวรรษที่ 19 ได้เกิดนักสังคมนิยมอีกคนหนึ่ง คือ คาร์ล มาร์กซ์ ที่มีแนวคิดต่อต้านระบบทุนนิยมอย่างรุนแรง
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) เป็นชาวเยอรมันเชื้อสายยิว สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยจีน่า มาร์กซ์ วิพากษ์วิจารย์ระบบทุนนิยมว่า เป็นระบบที่กดขี่ขูดรีดชนชั้นผู้ใช้แรงงาน เป็นระบบที่ลดคุณค่าความเป็นมนุษย์ ในหนังสือ Capital มาร์กซ์ วิเคราะห์ระบบทุนนิยมโดยละเอียดว่ามีลักษณะสำคัญ 3 ประการคือ

(1) เป็นการผลิตเพื่อการซื้อขายแลกเปลี่ยน เป็นการผลิตเพื่อตลาดมิใช่ผลิตเพื่อใช้เอง
(2) มีการผูกขาดปัจจัยการผลิตอยู่ในมือชนชั้นนายทุนซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อย
(3) พลังแรงงานเป็นสินค้าชนิดหนึ่ง
ภายใต้ความสัมพันธ์ในการผลิตในระบบทุนนิยม มาร์กซ์ อธิบายว่า มีการขูดรีดมูลค่าส่วนเกิน (Surplus Value) โดยชี้ให้เห็นถึงความแตกต่างระหว่างมูลค่าของสินค้าที่แรงงานผลิตให้กับ มูลค่าหรือค่าจ้างของแรงงาน ความแตกต่างนี้ คือ มูลค่าส่วนเกินที่ควรเป็นของแรงงานแต่นายทุนรวบเอาไว้เป็นของตัว เงินถูกเปลี่ยนเป็นทุน ถูกใช้เพื่อสร้างมูลค่าส่วนเกินให้นายทุน ด้วยทฤษฎีมูลค่า ส่วนเกินมาร์กซ์ ชี้ให้เห็นว่า ระบบทุนนิยมแท้จริงแล้วเป็นเพียงทายาทของระบบทาสและระบบศักดินาเพราะ มีการขูดรีดแรงงานเช่นเดี่ยวกับระบบทั้งสองก่อนหน้า เพียงแต่ว่าการขูดรีดอาจซ่อยเร้นกว่าและอยู่ในรูปแบบที่ต่างไปเท่านั้น
มาร์กซ์ เสนอว่า การใช้กำลังเพื่อปฏิวัติเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ สังคมอุดมคติขิงเขาคือสังคมที่มนุษย์ทุกคนช่วยเหลือกัน ต่างมีส่วนในกิจการของชุมชน เป็นสังคมที่ปราศจากการขูดรีด ปราศจากชนชั้นและปราศจากการบังคับเผด็จการ และในท้ายที่สุดแล้วจะเป็นสังคมที่มีแต่การบริหารไม่มีการปกครอง
ความคิดของ มาร์กซ์ ถูกนำไปใช้โดยมีการขยายความต่อเติม โดยเลนิน เพื่อประยุกต์ใช้กับประเทศรัศเซียซึ่งขณะนั้นเป็นประเทศด้อยพัฒนา ในปี ค.ศ.1917 การปฏิวัติโดยใช้ลัทธิมาร์กซิสต์ – เลนินนิสม์ ก็ประสบความสำเร็จ ต่อมาในปี ค.ศ. 1949 เหมาเจ๋อตง นำลัทธิมาร์กซิสต์ไปทำการปฏิวัติในประเทศจีนเป็นผลสำเร็จ และในเวลาต่อๆ มาก็เกิดการปฏิวัติโดยใช้ลัทธิมาร์กซิสต์ในอีกหลายประเทศ เช่น คิวบา ประเทศในแถบยุโรปตะวันออก เกาหลีเหนือ เวียดนามเหนือ เป็นต้น
อย่าง ไรก็ตามในปัจจุบันนี้ลัทธิมาร์กซิสต์ ถูกสั่นคลอนเป็นอย่างมาก หลายประเทศที่เคยปกครองโดยใช้ลัทธิมาร์กซิสต์ ประสบความล้มเหลวและมีการเปลี่ยนแปลงระบบการเมืองการปกครองรวมทั้งระบบเศรษฐกิจเป็นแบบเสรีนิยม ซึ่งเท่ากับเป็นการหันกลับไปสู่การพัฒนาแบบกระแสหลักของโลกซึ่งเกิดขึ้นจากการใช้แนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ สำนักคลาสสิกของ อดัม สมิท ที่เสนอให้กับการพัฒนาอุตสาหกรรมตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 18 และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นเศรษฐศาสตร์สำนักนีโอคลาสสิกซึ่งเป็น เศรษฐศาสตร์สายเดียวกับสำนักคลาสสิกนั่นเอง


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - นางฟ้านะยะ - 12-03-2011 09:46 AM

ลัทธิ คาร์ลมาร์กซ์ก็เหมือนกับเกวียน ที่คนในยุคนั้นพอใจที่สามารถช่วยเหลือในการเดินทางได้สะดวกกว่าที่เคยเป็นมา ส่วนระบอบประชาธิปไตยเปรียบเสมือนรถยนต์นี่แหละ

แต่พอมีรถยนต์เกิดขึ้น เกวียนก็ไร้ค่า เพราะรถยนต์ให้ความคล่องตัวและรวดเร็วได้มากกว่า

ลัทธิ คาร์ลมาร์กซ์เสื่อมสลายลงไป ก็เพราะเป็นลัทธิที่ตามยุคตามสมัยไม่ได้ ยึดติดมากเกินไป

ซึ่งผิดกับระบอบประชาธิปไตยที่สามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงไปได้เสมอๆ ทันยุคทันเหตุการณ์ตลอด จึงเป็นระบอบที่ใช้กันอยู่แพร่หลายเหมือนกับรถยนต์ที่ปรับปรุงคุณภาพไปได้เรื่อยๆ

คนที่ชอบใช้เกวียนนั้นไม่ผิด แต่มันไม่เหมาะกับยุคสมัยและสภาพสังคมในแต่ละพื้นที่

ถ้าชอบคุยเรื่องเกวียน ต้องไปคุยกับพรรค ปชป เพราะพรรคนี้ไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงนะฮ้า


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - โฟโต้แมน - 12-03-2011 10:32 AM

ลัทธิคาร์ล มาร์กซ์มันเป็นแนวคิดที่ไม่อาจเป็นไปได้จริงๆ เป็นความเพ้อฝันและลุกลามไปทั่วช่วงหนึ่ง

เมื่อพิสูจน์แล้วว่าเป็นไปไม่ได้ก็เอามาปรับเปลี่ยนกันหลายๆอย่างในหลายประเทศ

อย่างเช่นที่จีนก็เอาทุนนิยมมาผสมกันด้วยเหลือหลักๆที่สำคัญคือรัฐบาลพรรคเดียว

เกาหลีเหนือก็เอามาปรับเป็นลัทธิซาบซึ้ง ท่านผู้นำเราเป็นเทวดา(ฮา) ใครไม่รักผู้นำผู้นั้นเป็นผู้ทรยศชาติ(ไม่ฮา)

ส่วนประเทศทุยเราเคยมีลัทธิ Mark Shit อยู่ 2 ปีกว่าๆ ภายใน 2 ปีกว่านั้นประเทศเสื่อมถอยกันไปทุกๆด้าน

จนตอนนี้เจ้าลัทธิ Mark Shit ต้องไปเป็นฝ่ายค้านแถมยังรอคิวเป็นผู้ต้องหาคดีสั่งปราบประชาชนอีกด้วย


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - sinnerboy05 - 12-03-2011 10:33 AM

ไม่มีเสมอภาคจริงหรอก...ดูชนชั้นปกครองสิ!!!
ไม่ว่ารัสเซียสมัยเป็นคอมมิวนิสต์...หรือจีน...หรือเกาหลีเหนือ
ความสะดวกสบายปัจจัยการดำรงค์ชีพหรือปัจจัย4และทรัพยากรอันเป็นอันพื้นฐาณของชีวิตล้วนแล้วแต่ตกอยู่ที่ฝ่ายปกครอง
ซึ่งเป็นคนกลุ่มน้อยไม่ต่างจากระบบนายทุนหรอก....ได้ผลลัพธ์เหมือนกันแต่สิทธิการเป็นมนุษย์ไม่เท่ากันTongueTongueTongue
ความคิดเพ้อฝันอย่างไรก็ได้..แต่ปฎิบัติล่ะ


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - Béatrice - 12-03-2011 11:28 AM

[ภาพ: 50253_77796449373_9356_n.jpg]


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - Hank - 12-03-2011 12:19 PM

อยู่ๆก็มีกระทู้สังคมนิยมโผล่มาสามกระทู้
ระวังจะมีการปลุกผีคอมมิวนิสต์ มายัดเยียดให้คนเสื้อแดงอีกนะครับ


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - คมคิด - 12-03-2011 12:19 PM

นู๋มะลิ 3 ภาพแล้วฮัฟ !! (ฮา) ..(สงสัยจะตามทุกมู้.......> < )

ปล. ผมไม่ได้อยากได้โลก"ยูโธเปีย" แต่แค่อยากได้"เสรีภาพ"ในการ"จินตนาการไปถึงโลกยูโธเปีย"ได้ก็พอแล้วฮัฟ !!!! ^ ^


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - แดงเขลางค์นคร - 12-03-2011 12:39 PM

ของคาร์ล มาร์กซ์ ต่อต้านทุนนิยม แต่ แดงเราสนับสนุนครับ

ตรงกันข้าง พวก พธม ต่อต้านทุนนิยมเสรี และโหยหาเผด็จการทหาร

ได้ดันไปตั้งชื่อว่า พธม.เพื่อประชาธิปไตย .....Huh


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - Béatrice - 12-03-2011 12:44 PM

เ้ค้ามีเสรีภาพที่จะฝันเราก็มีเสรีภาพที่จะต่อต้าน!!!


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - ถ่องแท้ - 12-03-2011 01:26 PM

Marxism คือ ปรัญชาเศรษฐกิจแบบหนึ่ง ไม่ใช่ระบอบการปกครอง คุณจะยึดแนวคิด Marxism ในระบอบการปกครองประชาธิปไตยก็ได้

ตัวอย่าง

ประเทศฝรั่งเศสใช้ระบอบ "ประชาธิปไตย" ใน "การปกครอง"
"สาธารณรัฐฝรั่งเศส" คือ "รูปแบบของรัฐ"
ในฝ่ายพรรคซ้ายจัดของฝรั่งเศส ก็มี Nouveau Parti anticapitaliste (NPA) (พรรคแอนตี้ทุนนิยมใหม่) หรือ Parti communiste français (PCF) (พรรคคอมมิวนิสต์ฝรั่งเศส)

จีนใช้ระบอบการปกครอง "อำนาจนิยม" (Authoritarianism) โดยยึดระบอบแนวคิดและทฤษฎี Communism

เพราะฉะนั้น Marxism เป็นเพียงปรัญชาเศรษฐกิจและ sociopolitical เท่านั้น คุณจะใช้แนวคิดนี้ในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ยังได้ สองสิ่งนี้ต้องแยกออกจากกัน

เพียงแต่แนวคิดแบบ Marxism/Communism นั้น มันเอื้อยให้เป็นการปกครองภายใต้รูปแบบ "เผด็จการ"

ซึ่งตรงนี้คือจุดบกพร่องของแนวคิด Marxism มาร์กซ์ไม่เคยกล่าวถึงการปกครองที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน Theory ของ มาร์กซ์ เรื่องรัฐกับชนชั้นนายทุนเป็นปัญหาใหญ่ที่ถกเถียงกันมาก ลองไปหาหนังสือของ Gramsci อ่านดู เขาได้วิจารณ์ถึงจุดบกพร่องตรงนี้ (โทษทีไม่มีเวลาขยายความต่อ)

คุณลองไปอ่าน Preface to A Contribution to the Critique of Political Economy ซึ่ง Marx วิเคราะห์ ปวศ.สังคมจากพลักการผลิตและความสัมพันธ์ทางการผลิต ใน Capital เล่ม 3 Marx เสนอวิธีการที่คนที่ผลิดโดยตรง (direct producer) ถูกดูดแรงนส่วนเกิน (surplus labor) ออกไป เอาสั้นๆ Marx ต้องการจะชี้ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่าง ผู้ปกครอง (rulers) กับ ผู้ถูกปกครอง (rules)

ประเด็นจะสื่อให้เห็นคือ ระบบทุนนิยม มัน match กับการปรกครอง ปชต. เพราะมันไม่มีเหตุผลของการบังคับนอกเหนือกจากเศรษฐกิจ


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - โฟโต้แมน - 12-03-2011 02:29 PM

ู^
^
^
แล้วลัทธิ Mark Shit สลิ่มนิยมละ เป็นยังไงบ้าง Tongue


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - คมคิด - 12-03-2011 03:49 PM

(12-03-2011 02:29 PM)โฟโต้แมน เขียน:  ู^
^
^
แล้วลัทธิ Mark Shit สลิ่มนิยมละ เป็นยังไงบ้าง Tongue

555+ อันนี้ไม่ต้องอะไรมากเลยฮัฟ !!! ใครก็ได้ อุปโลกน์ขึ้นมา 1 คน ยัดเยียด"อุดมการณ์ความเป็นคนดี"เข้าไปก็พอ จะ วิปริตผิดเพศ จะหนีทหาร จะแดกที่ดินป่าสงวนก็ไม่เป็นไร !!ขอให้ ภาพพจน์เป็น "คนดี" ก็พอ (ฮา) > < แนวการปกครองบริหาร ก็ไม่ต้องรู้เรื่องหรือเก่งกาจอะไรเลย เพราะ ธนาคารพวกเราก็มี บ.ค้าขายก็มาก มูลนิธิก็เพียบ นักวิชาการก็เรา สานก็เรา หวยใต้ดินก็พี่น้องเรา ยาพรรคเราก็ทำ สื่อแม่งก็ใต้ตีนเรา เก้าลอเก้า ....^ ^ แต่ทุกองคาพยัพต้อง บูชา "บร๊ะเจ้า" องค์เดียวกัน !!!!!!! แล้วก็ต้องท่องจำไว้ตลอดเวลา "ทักษิณเลว" 555+ จนกว่าพวกเราจะหาแพะตัวใหม่เพื่อ บูชายัญ บร๊ะเจ้าได้ !!!!!!!!


มาเถิดพวกเรา เอาหัวเข่าชิดกัน แล้วหมอบราบไปกับพื้นให้ต่ำที่สุด ....พร้อมแปร่งเสียงให้ดังว่า .......ไปแร๊ะซ์ > <


RE: แนวคิดของคาร์ล มาร์กซ์ - ปีกสีชาด - 12-03-2011 05:32 PM

ก็อย่างที่ท่านถ่องแท้ว่า
ในบริบททางสังคมศาสตร์นั้น แนวคิดของมาร์ก โน้มเอียงไปทาง "ทฤษฎีการจัดการทางวัตถุเศรษฐกิจ" มากกว่าจะเป็นกระบวนการทางการเมืองโดยตรง
ซึ่งหากจะว่าไปแล้วไม่ว่าระบบการเมืองใดๆต่างก็อิงแอบมากับระบบเศรษฐกิจก่อนทั้งสิ้น

สมบูรณาญาสิทธิราชย์ ก็มาจากความต้องการครอบครองที่ดินเพื่อขยายพื้นที่การเกษตรของชนชั้นปกครองในยุคหนึ่งๆ รูปแบบกระบวนการทางเศรษฐกิจี่ชัดเจนอย่างยิ่งคือระบบ "ผูกขาดโดยหลวง" หรือของไทยก็มี "พระคลังสินค้า"
คอมมิวนิสต์ ก็มาจากความต้องการลดช่องว่างและช่วงชิงสิ่งที่ถูกยื้อแย่งไปจากนายทุนคืนสู่ชนชั้นกรรมาชีพ รูปแบบหลักๆคือการจัดจ่ายให้เท่าเทียมกันโดยรัฐเป็นเพียงผู้ทำหน้าที่ประสานงานระหว่างเหล่ากรรมมาชีพเท่านั้นและในที่สุดรัฐจะหายไป
ประชาธิปไตย ก็มาจากความต้องการแสวงหาตลาดการค้าใหม่ๆได้โดนไม่ถูกกีดกัน รูปแบบชัดเจนคือ ทุนนิยม

ในความเป็นจริง ระบบการจัดการเศรษฐกิจมันอาจจะครอสไปมาระหว่างระบบการปกครองก็ได้...บางประเทศก็ใช้ระบบสังคมนิยมทางเศรษฐกิจในขณะที่ใช้การปกครองแบบประชาธิปไตย บางประเทศสนุกไปใหญ่ใช้ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขในการปกครองแต่กลับใช้ระบบสังคมนิยมทางเศรษฐกิจ

ถ้าให้วิ่งลึกไปกว่านั้น ระบอบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมมันก็ยังแบ่งเป้นสองส่วนอีกด้วยคือ สังคมนิยมแบบคอมมิวนิสต์กับสังคมนิยมประชาธิปไตย(ขอเว้นไม่อธิบายนะครับ ขี้เกียจพิมพ์ ลองหาอ่านเองดูเถิด)