บ้านราษฎร์
มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - Printable Version

+- บ้านราษฎร์ (http://board.banrasdr.com)
+-- Forum: สนทนา (/forumdisplay.php?fid=1)
+--- Forum: ราชดำเนิน (/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thread: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า (/showthread.php?tid=25105)มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - mai - 05-18-2011 09:49 PM

ตอนนี้เลยนะคะ พี่แดงสามวา กำลังจัดรายการอยู่ แต่ไม่ได้จ้ดทั้งวัน ปกติจะจัดตอน 3 ทุ่ม ถึง ตึ2 นะคะ ตามมาเลยนะคะ
http://voicethai.blogspot.com/


RE: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - ทับทิม - 05-18-2011 10:06 PM

ขอบคุณครับ


RE: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - ณ.จังงัง - 05-18-2011 10:08 PM

***ขอบคุณทึี่แนะนำครับ


RE: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - mai - 05-18-2011 10:16 PM

แต่วันนี้พี่แดงจ้ดถึง 5 ทุ่มนะคะ เพราะจะเตรียมต้วไปชุมนุมพรุ่งนี้ค่ะ


RE: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - mai - 05-18-2011 10:17 PM

มีอีกสถานีนะคะ เป็นวิทยุเสื้อแดงที่เหลือเพียงช่องเดียวของเรา ที่นี่เลยนะคะ 96.35 หรือร้บฟ้งทางเน็ตได้ตามนี้เลยนะคะ http://www.llk-radio.blogspot.com


RE: มาฟังวิทยุเสื้อแดงทางเน็ตกันนะคะ เสียงคนไทยจ้า - greenzone - 05-18-2011 11:00 PM

ขอบคุณมากครับ Heart